Συνεργαζόμενος με κλινικές και κέντρα με εξειδικευμένο εξοπλισμό

Συνεργαζόμενος με κλινικές και κέντρα με εξειδικευμένο εξοπλισμό, υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν θεραπείες πολύ ειδικές, για συγκεκριμένα περιστατικά

Βραχυθεραπεία

Βραχυθεραπεία (θεραπεία με ραδιενεργά υλικά που τοποθετούνται πολύ κοντά η μέσα στον όγκο – βραχεία απόσταση) Χρησιμοποιείτε για την αντιμετώπιση του καρκίνου των γεννητικών οργάνων των γυναικών (ενδοκοιλοτική εφαρμογή) και σε καρκίνο πνεύμονας (ενδοαυλική εφαρμογή).

Ακτινοχειρουργική

Ακτινοχειρουργική (χορήγηση υπερβολικά μεγάλης δόσεως ακτινοβολίας σε πολύ συγκεκριμένη περιοχή (ακρίβεια δεκάτων του χιλιοστού) με σκοπό να καταστραφούν τα κύτταρα που είναι στο στόχο όπως στο χειρουργείο). Σε καρκίνο γεννητικών οργάνων γυναικών (ενδοκοιλοτική εφαρμογή) Σε καρκίνο πνεύμονας (ενδοαυλική εφαρμογή)